Kolejny obiekt z wykorzystaniem chłodniczych płyt warstwowych ARPANEL o grubości 160 i 200 mm.

Galeria
Produkt(-y) ARPANEL, wykorzystany(-ne) do tej relizacji: