Generalny wykonawca inwestycji Adamietz Sp. z o.o. zrealizował budowę budynku produkcyjno-magazynowego z blokiem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą. we Wrocławiu. Podczas budowy odbył się montaż ściennych płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR oraz wełny mineralnej MiWo.

Galeria