Profile zimnogięte

Profile typu Z, C i inne są profilami zimnogiętymi najczęściej stosowanym do wykonywania konstrukcji obudowy hal stalowych. Profile produkowane przez firmę ADAMIETZ charakteryzują się niskim ciężarem oraz wysoką sztywnością i wytrzymałością konstrukcyjną, dzięki czemu konstrukcje budowlane przy ich wykorzystaniu są bardzo lekkie. Do produkcji kształtowników stosuje się blachy stalowe w gatunku S350GD i S390GD, wg normy PN-EN 10326. Powłoka cynkowa na blachach do produkcji kształtowników zimnogiętych produkowanych przez firmę Adamietz odpowiada klasie Z275 [g/m2] (sumaryczna grubość powłoki) wg PN-EN 10326:2006. Kształtowniki zimnogięte wykonane z tych blach powinny być stosowane wewnątrz obiektów w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001.

Połączenia profili wykonane są głównie za pomocą śrub. Do łączenia profili przewidziano otwory o średnicy Ø 14,  w osi przekroju jest również możliwość zastosowania otworów podłużnych (fasolek) 14x28mm. W tabeli podano minimalne rozstawy otworów, po uzgodnieniu możliwe jest niestandardowe wykonanie otworowania.

Więcej: Profile z, c i inne Adamietz.