ARPANEL PREMIUM LINE

ARPANEL PREMIUM LINE

ARPANEL PREMIUM LINE

– AESTHETICS

Typowe właściwości Test wg normy
Nominalna grubość powłoki organicznej:
Jednolite μm 65 EN 13523-1
Metaliczne μm 65 EN 13523-1
Matowe μm 65 EN 13523-1
Elements μm 40 EN 13523-1
Odporność na korozję oraz promieniowanie UV:
Odporność na korozję - Mgła solna (h) 1000 EN 13523-8
Odporność na korozję - Wilgotność (h) 1500 EN 13523-26
Kategoria odporności na korozję (h) RC5, CPI5 EN 10169:2015
Kategoria odporności na promieniowanie (h) Ruv4 EN 10169:2015

MIKRO 14

MIKRO 8

LINIOWA

GŁADKA