Chłodnicze płyty warstwowe

Chłodnicza płyta warstwowa

ARPANEL CH PIR

Grubość (mm) 120 140 160 200
System mocowania standardowy
Rdzeń izolacyjny pianka poliizocyjanurowa PIR
Szerokość płyty [mm] 1000 1100 1150
Dostępne długości [m] 2 – 18,5
Grubość okładzin [mm] 0,5/0,5 0,5/0,4
Gęstość rdzenia kg/m3 40 ± 3
Waga kg/m2 13,1 13,8 14,5 15,9
Współczynnik przenikania ciepła Ud,S = W/(m2 x K) dla temp. 0°C 0,17 0,15 0,13 0,10
Odporność ogniowa:
wg.PN-B-02867 NRO
wg.PN-EN 13501-1 B- s1,d0
wg.PN-EN 13501-2 PION E 30/ EI 30 E 30/ EI 30 E 30/ EI 30 E 60/ EI 45
wg.PN-EN 13501-1 POZIOM E30/ EI 30 E30/ EI 30 E30/ EI 30 E30/ EI 45
wg.PN-EN 13501-5 nie dotyczy
Izolacyjność akustyczna właściwa 24(-2;-4)
Współczynnik pochłaniania dźwięku 0,15

MIKRO 14

MIKRO 8

LINIOWA

GŁADKA

Chłodnicza płyta warstwowa

ARPANEL CH PUR

Grubość (mm) 120 140 160 200
System mocowania standardowy
Rdzeń izolacyjny pianka poliuretanowa PUR
Szerokość płyty [mm] 1000 1100 1150
Dostępne długości [m] 2 – 18,5
Grubość okładzin [mm] 0,5/0,5 0,5/0,4
Gęstość rdzenia kg/m3 40 ± 3
Waga kg/m2 13,1 13,8 14,5 15,9
Współczynnik przenikania ciepła Ud,S = W/(m2 x K)* 0,17 0,15 0,13 0,10
Odporność ogniowa:
wg.PN-B-02867 NRO
wg.PN-EN 13501-1 B- s3,d0
wg.PN-EN 13501-2 PION NPD
wg.PN-EN 13501-5 nie dotyczy
Izolacyjność akustyczna właściwa 24(-2;-4)
Współczynnik pochłaniania dźwięku 0,15

MIKRO 14

MIKRO 8

LINIOWA

GŁADKA

pl_PL
en_GB pl_PL