LinkedIn Facebook Instagram YouTube
Płyta warstwowa chłodnicza

Płyty chłodnicze ARPANEL CH PIR

Płyty chłodnicze ARPANEL CH PIR z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej charakteryzują się doskonałymi parametrami termicznymi, zapewniającymi izolacyjność cieplną ścian. Płyty chłodnicze gwarantują doskonałą szczelność pomieszczenia. Właściwości rdzenia PIR oraz jego połączenie z okładzinami sprawiają, że płyty posiadają bardzo dobre parametry mechaniczne.

Montaż płyt warstwowych chłodniczych powinien odbywać się po wewnętrznej stronie konstrukcji. Takie działanie ma na celu prawidłowe i jak najdłuższe funkcjonowanie obiektu, przy jak najmniejszym zużyciu energii.

Grubość [mm] 120 140 160 200
System mocowania standardowy
Rdzeń izolacyjny pianka poliizocyjanurowa PIR
Szerokość płyty [mm] 1000 / 1100 / 1150
Dostępne długości [m] 2 – 18,5
Grubość okładzin [mm] zew. 0,5-0,7 / wew. 0,4-0,7
Gęstość rdzenia [kg/m³] 40 ± 3
Waga [kg/m²] 12,6 13,4 14,2 15,7
Współczynnik przenikania ciepła Ud,S = W/[m² x K]* 0,18 0,16 0,14 0,11
Właściwości ogniowe:
wg. PN-B-02867 NRO
wg. PN-EN 13501-1 B- s1,d0
wg. PN-EN 13501-2 PION E 30/ EI 30 E 30/ EI 30 E 30/ EI 30 E 60/ EI 45 / EW 60
wg. PN-EN 13501-2 POZIOM E 30/ EI 30 / EW 30 E 30/ EI 30 / EW 30 E 30/ EI 30 / EW 30 E 45/ EI 45 / EW 45
wg. PN-EN 13501-5 nie dotyczy
Izolacyjność akustyczna właściwa 24 (-2;-4)
Współczynnik pochłaniania dźwięku 0,15

Profilowanie okładziny zewnętrznej

Profilowanie okładziny wewnętrznej